fbpx

בית מדרש 'זוהר חי' נוסד בירושלים בשנת תשע"ד על ידי הדסה פרומן, ד"ר שפרה אסולין, ד"ר אבישר וד"ר סיון הר שפי, מתוך החזון לייסד מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית בחיבורם לחיים ולשפת היצירה.

בית המדרש מפגיש לומדים מכל גוני קשת החברה הישראלית, גברים ונשים, חילונים ודתיים. תחת כנפיו נפגשים חוקרים ומורים המתמחים בלימוד ובחקר הזוהר ותורת הסוד היהודית עם אמנים, אנשי רוח, יוצרים ומורים המתמחים בתחומי יצירה שונים, מתוך רצון לחולל חיבור בין העולמות (הישיבתי, האקדמי, התרבותי והאמנותי) ברוח החברותא המופלאה שהתקיימה בין הרב מנחם פרומן זצ"ל לידיד נפשו חתן פרס ישראל פרופ' יהודה ליבס.