fbpx

טבע עברי הינה עמותה המקדמת אחריות סביבתית יהודית בישראל.

טבע עברי, המורכבת מדתיים וחילונים, אנשי רוח ומעש, שואפת להרחיב את זהותנו כיהודים החיים בישראל כך שתכלול גם את מחויבותנו לאורח חיים בר-קיימא. מטרה זו משתלבת בראיית המשבר הסביבתי כמשבר עולמי הנובע מההתנהלות אנושית, ואת הפתרון לו ככזה הכולל לקיחת אחריות מקומית, מתוך תרבותנו ומורשתנו.

למן הקמתה, עוסקת טבע עברי בהעלאת השיח היהודי-סביבתי לסדר היום בחברה הישראלית, בהכשרת מנהיגות בתחום, ביוזמה והובלת תוכניות חינוכיות ובבניית תשתית לקשר עם התפוצות סביב "תיקון עולם" סביבתי. ככלל, הניעה טבע עברי מאות אנשים ללימוד ועשייה סביבתית וחשפה את החיבור בין זהות יהודית לאחריות סביבתית בקרב עשרות אלפים. הישג מיוחד רואה לעצמה העמותה בהובלת שינוי בקרב ציבורים מגוונים, ולאו דווקא אלו שזוהו עד כה עם השמירה על הסביבה.

"בר-קיימא" היא תנועת צעירים של טבע עברי. בר-קיימא הינה התנועה לקיימות עברית. התנועה הוקמה על ידי חברים שהתחנכו בעולם הממלכתי, זיהינו שישנו פער בין דחיפות המשבר הסביבתי ובין העיסוק בו בעולם הממלכתי. מסקנתנו הייתה שפער זה נובע מכך שהשפה בה מדברים בנוגע לנושאי סביבה וקיימות בחברה הישראלית היא לא ב׳עברית׳ אלא בשפה גלובלית שלא חודרת לרוב המרחבים בישראל. זאת אומרת, אם נרצה להצליח להכניס נושאים אלו לשיח של החברה הישראלית, עלינו לדבר בשפה שישראלים יותר מתחברים אליה- השפה שאנחנו מתחברים אליה: שפה יותר מקומית, מסורתית וישראלית.