fbpx
בית לתרבות, תורה ויצירה ברוח יהדות ארצות האסלאם והמזרח. הישיבה היא פרי חלום ומאמץ של רבות רבים שמבקשים להביא את הוויית החיים המסורתית-מזרחית אל קלחת הזהויות המבעבעת של החברה הישראלית באמצעות לימוד, פיוט, מפגשי תרבות, שיח חברתי ויצירה ברוח מסורת אבותינו ואמותינו, ועם הטאץ’ המיוחד שלנו – כאן ועכשיו. הבשילה השעה לעשות מקום לעושר התרבותי וההגותי שרבים בחברה הישראלית (כולל חלק מה’מזרחים’ עצמם) אינם חשופים לו. אנחנו מאמינים שהמסורת המזרחית-ספרדית היא חלק משמעותי וחשוב בפhttps://yeshivamizrahit.org.il/אזל ושיש בכוחה להציע אפשרויות חדשות-ישנות לחיים טובים ולשלום. בואו בשמחה.