fbpx

מכון הדר מהווה בית עבור אנשים השואפים לבנות, לבסס ולהעצים, קהילות תוססות, מחויבות להלכה ושוויוניות החיות חיי לימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים. אנו מבקשים לבנות עולם בו מתקיימות קהילות כאלו, על ידי תכניות ישיבתיות אינטנסיביות, בית מדרש פעיל, קשר עם בוגרים, שיתופי פעולה עם קהילות וארגונים השותפים לעולם ערכי זה, אירועים פומביים, ולימוד והוראה סביב שאלות השעה.