fbpx

מרכז ספיר הינו חלוץ ומוביל בתחום ההתחדשות היהודית בישראל ובמידה רבה הקדים את התפתחותו והתרחבותו הניכרת של תחום זה בישראל בשני העשורים האחרונים. כיום התרומה הייחודית של מרכז ספיר נובעת מהראייה המערכתית המקיפה והאסטרטגית של שדה ההתחדשות היהודית בישראל, כאשר מטרות המרכז מתממשות באמצעות ייזום תכניות חדשניות בשיתוף פעולה עם ארגונים הפועלים בתחום  ומתן תמיכה לפרויקטים בתחום התרבות היהודית ישראלית.