fbpx

הפדרציה מממנת רשת של מאות עמותות וארגונים חברתיים העובדים בנפרד ויחד כדי להגיב לאתגרים מתמשכים ולבעיות המתעוררות בשטח. מציעה מרחב קהילתי בטוח ומסביר פנים, מפגישים קולות יהודיים מגוונים סביב מטרות משותפות ושואפים בכל יום ליצור קהילה יהודית מכילה ושוויונית יותר.