fbpx

פדרציית ניו יורק הוקמה לפני 100 שנה, תומכת משמעותית במגוון קהילות יהודיות ברחבי העולם, מתוך מחויבות עמוקה לערכים יהודיים ובהם פלורליזם ותיקון עולם. באמצעות תרומתה ועשייתה, הפדרציה מעודדת ומאפשרת קיום אורח חיים יהודי ומחזקת קהילות יהודיות בכל רחבי העולם.