fbpx

קדם היא קהילת בית כנסת המבקשת לשוב לשורשיו של בית הכנסת הארץ-ישראלי הקדום מחד, ולהוות גשר בין מוסד עתיק זה לבין הוויית החיים הישראלית העכשווית והמודרנית, מאידך. בית הכנסת קדם פועל מתוך מחויבות למסורת ההלכה ומתוך רגישות למציאות החיים העכשווית וצרכיה. הקהילה הוקמה על ידי גרעין של חברי קהילת שבת בבוקר ברחביה שעבר לקרית יובל בקיץ תשע"ט.