fbpx

קואליציית הסובלנות הירושלמית היא התאגדות של כ- 70 ארגונים ומוסדות הפועלים למען קידום סובלנות וחיים משותפים בירושלים. מטרת הקואליצייה, הפועלת בחסות הקרן לירושלים, היא לחזק את הארגונים החברים בה ולהעצים את פעילותם ואת השפעתם בעיר, לשם קיומו של מרקם עירוני בריא ולתפקודה התקין של העיר עבור כלל תושביה. בנוסף, הקואליצייה שואפת להפיץ ולהטמיע תפיסות סובלניות המעודדות קיום של חיים משותפים  בקרב הציבור הירושלמי ככלל ואצל מקבלי ההחלטות בעיר בפרט. הארגונים החברים בקואליציה פועלים במגוון רחב של זירות, תוך התייחסות למגוון השסעים והמתחים הקיימים בירושלים, בהם  השסע החרדי- חילוני, יחסי ערבים יהודים, היחס לקהילת הלהט"ב ועוד.