fbpx

היא הפילנתרופיה היהודית הגדולה ביותר בניו ג'רזי והפדרציה השמינית בגודלה במדינה, המשרתת את הקהילה היהודית באסקס, מוריס, סאסקס, יוניון וחלקים ממחוזות סומרסט. הפדרציה מתכנסת ומובילה את הקהילה המקומית כדי להבטיח את המשכיות וחוזק של העם היהודי, לתמוך במדינת ישראל בטוחה יהודית ודמוקרטית, ולדאוג ליהודים נזקקים במקום וברחבי העולם.