fbpx

תכנית ללימוד הגישה ההקשרותית התפתחותית, שפיתח ד"ר גורדון ניופלד. גישה פסיכופדגוגית המשמשת מצע להבנת תהליכי למידה והתפתחות רגשית. בוקר בשבוע של העמקה בשדה החינוכי. כחלק מחבורה המבקשת לבנות את דרכה בעשיה.

התכנית מזמינה אנשי חינוך מהמרחבים הפורמלים והבלתי פורמלים. להפשיל שרוולים, ולייצר את התנאים המיטבים לגדילה. את המבט נפנה אל לב הילדים הנמצאים תחת טיפולנו. ובאותה העת אל תפקידנו כמחנכים משפיעים ומובילים.

חמישי | 9:00-12:00 | ירושלים | 10 מפגשים

5.1 – 27.10   |  ב' חשוון – יב' טבת