fbpx

"שאהבה נפשי"

לימוד עיוני יוצר בזוהר שיר השירים –

מסע מן הפשט אל הסוד.

חיבור ודבקות עולמות –

איש ואשה, גוף נפש רוח נשמה,

עליונים ותחתונים, תורה טבע וחיים, נגלה ונסתר.

הלימוד ישלב פעימות של עיבוד יוצר, אמנות, כתיבה יוצרת ועוד…

ימי שני, 16:00-21:00.

החל מ 7/11

 תכנית שנתית בת 25 מפגשים, בירושלים

מחיר מיוחד עד אחרי החגים (20.10): 3,500 ₪

מחיר מלא לאחר מכן: 3,800₪