fbpx

במרכז התפיסה של תוכנית 'חדר מורים' נמצאת ההבנה שרב-תרבותיות וחיים משותפים מתרחשים קודם כל במרחב היומיומי בו אנו חיים. אנו מאמינות שהדרך לשינוי צומחת מהשטח ומהקשר המיוחד שיש לכל אחד ואחת מאיתנו עם המקום שבו אנחנו גרים ושבו נמצאים הבית ובית הספר.
חדר מורים ירושלים נוסדה בשנת 2014 ופועלת בהיברו יוניון קולג' בירושלים. מפגשי התוכנית מתקיימים בקמפוס הקולג' בירושלים