fbpx

המפגשים ישלבו לימוד בחברותות ודיון קבוצתי בהנחיית הרבה אמירית רוזן.

החיבור שיעמוד במרכז הלימוד הוא ספרו של הרב זקס
לא בשם האל
Not in God's Name

אנו נפגשים בכל יום ראשון בשעה 19:00
הלימוד ייערך בעברית, אך המקורות יודפסו בעברית ובאנגלית

מתחילים ביום ראשון 15.1.23 בשעה 19:00
בקהילת מורשת אברהם, אדם 22 ירושלים

לפרטים נוספים:
RABBIAMIRITKMA@GMAIL.COM