fbpx

תואר שני לא/נשים שהזהות היהודית חשובה להם/ן; רכישת ידע אקדמי שיטתי בתלמוד, הלכה ומחשבת ישראל, תוך עיסוק בנושאי זהות יהודית-ישראלית וקבלת כלים לעשייה ציבורית, חברתית וחינוכית.
הלומדים והלומדות באים/ות ממגוון הזהויות בחברה היהודית בישראל והתכנית מקדמת שיח ביניהן ואיתן ועם פרקטיקה של תפילה, טקס, חג ומועד. הלימודים מקנים בסיס ידע מעמיק ורחב ומתקיימים באווירה של סולידריות ושיתופיות וברוח פתוחה המעודדת בירור אידאולוגי והרהור אישי.

התכנית מעניקה תואר שני .M.A במדעי היהדות מטעם מכון שכטר, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תכנית *עמיתי משל"י* מיועדת למי שעוסקים/ות בפועל בעשייה בזירת ההתחדשות היהודית וכוללת בנוסף לתכנית הרגילה גם ימי עיון וסדנאות, למידת עמיתים, דרשנות ודיבור בציבור, כתיבה יוצרת, ימי עיון, שבת משותפת, יוזמות עמיתים וליווי רוחני. עמיתי משל"י זכאים/ות להנחה של 40% בשכר הלימוד.