fbpx

סדנה קבוצתית ואישית המלווה כותבים בשלים להכנת כתב-יד לספר שירים ראשון.
הסדנה כוללת ליווי אישי וקבוצתי, עבודה בזוגות וארגון כתב יד מלא להגשה להוצאות הספרים, וכן "מורה-נבוכות-ונבוכים" בסבך העולם הספרותי הקיים כיום בשדה הוצאות הספרים בתחום השירה בישראל.
מבין הבוגרות והבוגרים של ארבעת המחזורים שהתקיימו ראו אור חמישה עשר ספרים, ושישה ספרים נוספים נמצאים בתהליכי הוצאה מתקדמים.