fbpx

תוכנית הכשרה חדשנית למובילי קהילות, רבנים/רבות/רבניות ופרחי רבנות מכל הזרמים במרחבי היהדות הישראלית. התוכנית תקנה כלים מקצועיים למשתתפים בתחומי ניהול עסקי, יזמות, רישות, פרקטיקות של ליווי אישי, בניית והובלת קהילה, שילוב אוכלוסיות ייחודיות ומיוחדות ועוד.
שילוב בין לימוד פרקטי להעמקה במסע הרוחני האישי של כל אחד ואחת, לצד מפגש עם דמויות משמעותיות בזירה, למידה יצירתית ויישום בשטח.
התוכנית תפעל לאורך שנת הלימודים האקדמית, בימי רביעי 8:00-16:30 בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בירושלים.
*תיתכן השתתפות נקודתית ביחידות המשנה של התוכנית וימי העיון שלה (ניתן ליצור קשר לקבלת פרטים נוספים