fbpx

בימים קשים אלה, מתוך תחושת שליחות ואחריות, אנחנו מודיעים על פתיחת ההרשמה למחזור ו' של בית המדרש לרבנות ישראלית.  בית המדרש מכשיר את המנהיגות הרוחנית של החברה הישראלית והעם היהודי מתוך גישה רב מגזרית ורב קולית. אנו מחפשים נשים וגברים משלל הזהויות היהודיות, אשר פועלים בתפקידי הובלה וחפצים בקומה משותפת ומחברת בלימוד תורה והארת פני אדם וחברה.
מוזמנות ומוזמנים להיכנס לקישור, ולשקול את הצטרפותכם לתכנית בשלוש השנים הבאות. במסגרת התכנית יוענק פטור משכר לימוד ומלגת קיום. נודה לכם אם תואילו להעביר הלאה לכל מי שעשוי/ה להתאים לבית המדרש.