fbpx
בהנחיית: שרה פרידלנד בן ארזה
הדרשות החסידיות – בהיותן נדבך מאוחר בתרבות היהודית – נשענות על כל הנדבכים שתחתיהן: תנ"ך, תלמודים, מדרשים, זוהר ועוד, ודורשות בהן מתוך עולמה החדש של החסידות.
בסדרה נלמד מקורות מדרשיים ואגדיים של חז"ל, ודרשות חסידיות המתבססות עליהם, ונעמוד על שאלות של פרשנות ודרשנות, חירות דרשנית ומחויבות ערכית וקיומית.
את הלימוד נתבל מפעם לפעם בניגון ובכתיבה.
(ציור: הוא ואני, רות קסטנבאום בן דב)