fbpx

מדרשת אדם מזמינה אתכן.ם לקורס הכשרה (שלב א') להנחיית קבוצות דו-לאומיות ורב-תרבותיות
בשיטת מדרשת אדם: "בצוותא" – המרה של קונפליקט בדילמה. 30 שעות לימוד, 4 ימים מלאים, 18:00-09:00, במרכז ציפורי, יער ירושלים:
25-26 בדצמבר 22' (ימים א'-ב') + 7-8 במרץ 23' (ימים ג'-ד').
להרשמה: https://forms.gle/eq72etE1ViEfE7nw9
הקורס משלב למידה עיונית וחווייתית בתהליך קבוצתי הכולל משחקים, תרגילים, משימות ודיונים בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם. בקורס נכיר את הערכים הדמוקרטיים, ככלי להבנת התהליכים הנחווים בקבוצה ובחברה הכללית בחיי היומיום, מנקודות מבט אישיות וקבוצתיות; ניצור מרחב למידה מוגן ובטוח, שוויוני ומשותף לבחינת המציאות "כאן ועכשיו", ולבחינתה מחוץ לחדר; נלמד על המשמעות של המרת קונפליקט בדילמה בתהליך הנחייה דמוקרטי; ונבסס מסגרת לעבודה קבוצתית.
למידע ופרטים צרו קשר tamar@adaminstitute.org.il