fbpx

איש חינוך? מנהלת מכינה? עוסק בחינוך הבלתי פורמלי? אם את רואה בחברה הישראלית ובחינוך היהודי מרחב הזקוק לחידוש; אם אתה עסוק בהובלת צוות, מורים, חניכים או מדריכים ומחפש מרחב שבו תוכל גם אתה להתפתח אקדמית, אישית ומקצועית. מקומך אתנו! בואו ללמוד לתואר שני בקהילת עמיתים. תכנית רקמה – תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית ול-HUC – נפתחת פעם בשנתיים וכוללת תואר שני עם אפשרות לכתיבת תיזה מחקרית ואף דוקטורט למעוניינים. במסע של שנתיים נעמיק בלמידה אודות פלורליזם, קהילה ועמיות. נשלב אקדמיה עם למידה בית מדרשית, נצא לסיורים, ונבלה סוף שבוע משותף. מסקרן? רוצה לשמוע יותר? נותרו מספר מקומות אחרונים