fbpx
ימים אחרונים להרשמה לתכנית שליחי הציבור המעולה!
שתפ של הדר ישראל ובהמ"ד לרבנים שכטר —
*תְּפִלַּת כָּל-פֶּה.*
                ***************
למי שרוצה להיות שליח/ת ציבור
לש״צים/ות ותיקים/ות שרוצות/ים להעמיק ולהתחדש
למי שרוצה להרים את התפילה בציבור הבית שלו/שלה
ולמי שרוצה לעורר את הלב לתפילה.
לימוד מקיף של נוסח לתפילות ימים נוראים, שבת, ר"ח, שלושה רגלים
יחד עם העמקה במסע התפילה, במשמעותה, בתפקידי שליח/ת הציבור ובדרכים לרומם אותה יחד עם ציבור המתפללים/ות.
*בהנחיית הרב אורי קרויזר והר' נעמה לויץ אפלבאום – פייטנים, תלמידי תפילה, ושליחי ציבור מרגשים ומחוננים*
*לפרטים נוספים ולהרשמה*:
אורי קרויזר
נייד 052-6647974
דוא״ל ukroizer@gmail.com