fbpx

התכנית מיועדת לאנשים המעוניינים להכיר את מקורות היהדות ולהעשיר את ידיעותיהם במסורת היהודית, לפתח שיטות קריאה שונות ולהיחשף לשלל נושאים המהווים את הבסיס של העם היהודי. הלימוד מתקיים בקבוצות קטנות – חברותא, עם אנשים שמגיעים מרקעים שונים, באווירה פתוחה ופלורליסטית ובדרך המשלבת לימוד בית מדרשי עם לימוד אקדמי.
התכנית פתוחה לקהל הרחב, ללא צורך בידע מוקדם. הלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד (רביעי) בסמסטר המקביל לסמסטר של שנת לימודים אקדמית, במשך 14-13 מפגשים.