fbpx

לימוד בשביל הנשמה. תוכנית בית מדרשית המשלבת העמקה אישית בטקסט בחברותא מונחית יחד עם שיעור קבוצתי. שני מסלולים לבחירה: תלמוד וחסידות.
מנחות: הרב ד"ר רב מימי פייגלסון (חסידות), הרבה חיה רואן-בקר (תלמוד).
לימוד שמביא את הטקסט לחיים בגישה פתוחה המאפשרת מגוון קולות וקריאות, עם לומדים ולומדות מרקעים שונים.
בבית המדרש בשכטר, ימי רביעי 17:00-20:00 (חסידות) 18:00-21:00 (תלמוד)
החל מסוף אוקטובר 2023 ולאורך שנת הלימודים האקדמית.