fbpx

התכנית נועדה לאפשר למשתתפים בה ללמוד את החומר המקיף של ההלכה הנלמד לצורך בחינות ההסמכה של הרבנות הראשית , קרי שבת עירובין, איסור והיתר, חופה וקידושין, נידה מקוואות, אבלות ועוד.
הלימודים יתקיימו בבית המדרש בימי רביעי בין 8:30 ל 15:00, החל מנובמבר 2019
השתתפות בתכנית מותנית בידע מוקדם בתלמוד ובמבוא והיכרות עם ספרות הפסיקה (טור, משנה תורה , בית יוסף, שלחן ערוך, רי"ף, רא"ש). הלימודים יחלו עם הלכות שבת, אך במידה וקבוצת הלומדים תבחר אחרת , הדבר ניתן לשינוי.
השיעור יינתן על ידי הרב אבי נוביס-דויטש. במידה ותהיה קבוצה גדולה דיה, נוכל לשקול לארח מורות ומורים נוספים.
חברי הקבוצה המעוניינים בהדרכת כתיבת תשובות הלכתיות יזכו לליווי, ובמידת האפשר תבחן האפשרות להגיש את התשובות לוועד ההלכה הישראלי של התנועה המסורתית.

צילום: Open Book – Zohara Haiman