fbpx
תכנית לימודי ערב בשיתוף 'המפעל', המיועדת לצעירות וצעירים המתגוררים בעיר, ומעוניינים להרחיב את היריעה עד לשוליים שבה.
אנו מזמינים אתכם ואתכן להכיר את ירושלים לעומק, ולהניח תשתית רוחניות ורעיונית מעמיקה לחיים ולעשייה בעיר, באמצעות לימוד משותף על ירושלים דרך המסורות השונות, אומנות במרחב הציבורי, מדיניות ועשייה חברתית.בתכנית ניגע בנושאים עליהם מדברים בכל הקוסמוס, אבל מתוך ירושלים – עיר שמַפְעִימָה מחדש עירוניות, סביבה, השראה, תרבות ושייכות עבור הגרים בה (יחדיו, זה לצד זה ולעיתים גם מאוד בנפרד), ניפגש ליד החומות.

התכנית מורכבת מ-12 מפגשים שבועיים.
גילאי 25-35