fbpx
עמיתי צדק – תכנית הכשרה דו שנתית לפעילים חברתיים, למשפיעים ומשפיעות, ובכלל לאנשים ונשים שרוצים להעמיק במסורת ישראל ומורשת יהדות ספרד, מתוך נקודת מבט של אחריות חברתית ומתוך זיקה לעמדה המסורתית כמפתח לחיבור ולזהות. תכנית דו שנתית עם מפגש אחד פעם בשבוע. המפגשים בנויים מהרצאה של מרצה אורח/ת ולאחריה דיון, ולעיתים גם סיורים במוקדים שונים הרלוונטיים ללימוד המשותף.
צילום עמיתי צדק – Fonetica Icho