fbpx

מפת תיקוני ליל שבועות

את המילה תיקון פירשו בקרב חוגי מקובלים בצפת במאה ה-16 כקישוט. את שעות הלימוד המשותף של תלמידי החכמים דימו לקישוט הכלה לקראת כלולותיה, באמצעות שזירת מחרוזת העשויה דברי תורה, משנה, תלמוד וזוהר. ליל שבועות הוא לפיכך חוויה תרבותית חדשה-ישנה המהווה נקודת שיא בעשייתם השנתית של ארגוני היהדות הישראלית בלימוד, יצירה ומפגש. בלילה זה של הרחבת דעת, הקשבה, מפגש ולימוד, נוסיף למחרוזת חרוזים חדשים בדמות אמנות, מקרא, תלמוד, פילוסופיה, ספרות, שירה ועוד.

מפת שבועות היא שותפות נאמנה שלנו עם סטודיו דוב אברמסון וקרן קשת. תודה לכל הארגונים ובתי הכנסת שמתקנים בשבועות ולמעשה בכל יום בשנה.

 

לשלל אירועים בפייסבוק

למפה המודפסת (בעיצוב סטודיו דוב אברמסון)

למקורות השראה לחג