fbpx

הפרויקטים שלנו

פרוייקטי הדגל של רשות הרבים, המתקיימים מדי שנה סביב לוח השנה היהודי

"המנבטה"

חממת יוזמות לחדשנות יהודית-ישראלית, בשיתוף מכון ספיר.

+ לפרטים נוספים

סדנת כתיבה שיווקית

מרכז לפיתוח מקצועי

סדנאות הכשרה לארגוני הפורום בהתאם לצרכים העולים מן השטח. פתוח גם לעמותות חיצוניות.

+ לפרטים נוספים

פרויקט בבנין
היכרות וערבות הדדית עם השכנים, באמצעות פעילויות משותפות בבניינים בחגים. ערכות מיוחדות חולקו לפעילים בשכונות בחנוכה, ט"ו בשבט ויום העצמאות. הפרויקט בשותפות עם גווני ירושלים – החברה למתנ"סים, שכונה צעירה – עיריית ירושלים.

מפת תיקוני ליל שבועות

בכל שנה לפני החג, אנו מפרסמים מפה של כל תיקוני ליל שבועות בירושלים. הפרויקט נעשה בשיתוף סטודיו דוב אברמסון וקרן קשת.

זאת ירושלים 2021
אירועי סובלנות ורבגוניות לכבוד יום ירושלים, המתקיימים כשותפות ארגונים בכל רחבי העיר.

מדליקות בעיר

אירועי הדלקת נרות בשכונות עם נשים מנהיגות ומובילות שינוי.