fbpx

הפרויקטים שלנו

פרוייקטי הדגל של רשות הרבים, המתקיימים מדי שנה סביב לוח השנה היהודי

חגי תשרי – אלול

חגי תשרי – אלול כבר כאן, וניתן כבר להרגיש את הקרירות הירושלמית המלטפת בשעות הבוקר והערב.

המקפצה – תכנית מנהיגות לסטודנטים וסטודנטיות ירושלמיים

הכשרת דור העתיד של היהדות הישראלית בירושלים

זאת ירושלים: פנים רבות לה

חגיגה של חיבורים וסובלנות ליום ירושלים

מפת תיקוני ליל שבועות

עשרות אירועים בלילה לבן אחד בירושלים

פרויקט עירוני ירושלמי, שמטרתו בינוי קהילה סביב בניני מגורים, תוך חיזוק רשת הקשרים של התושבים, הפגת תחושת הבדידות וחיזוק תחושת השייכות לסביבת החיים שלהם – לבניין, לרחוב, לשכונה ולעיר. למען חברה סולידרית, מעורבת ואכפתית. בהובלת עיריית ירושלים ושותפים גווני ירושלים – החברה למתנ"סים

"המנבטה"

חממת יוזמות לחדשנות יהודית-ישראלית, בשיתוף מכון ספיר.

+ לפרטים נוספים

מדליקות בעיר: אירועי הדלקת נרות בחנוכה

אירועי הדלקת נרות בשכונות עם נשים מנהיגות ומובילות שינוי
סדנת כתיבה שיווקית

מרכז לפיתוח מקצועי

סדנאות הכשרה לארגוני הפורום בהתאם לצרכים העולים מן השטח. פתוח גם לעמותות חיצוניות.

+ לפרטים נוספים

זאת ירושלים 2021
אירועי סובלנות ורבגוניות לכבוד יום ירושלים, המתקיימים כשותפות ארגונים בכל רחבי העיר.

תכנית המקפצה

בכל שנה לפני החג, אנו מפרסמים מפה של כל תיקוני ליל שבועות בירושלים. הפרויקט נעשה בשיתוף סטודיו דוב אברמסון וקרן קשת.